ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР НИШ

Gerontološki centar Niš

Ул.Радних бригада 15, 18000 Ниш,тел: 018 222 981, 224 539

фаx 018 233 173 e-mail: info@gcnis.rs


 

 

СВАКО МЕСТО ГДЕ НИСИ УСАМЉЕН ГДЕ ИМА НЕКОГ КО ЋЕ БРИНУТИ О ТЕБИ

МОЖЕ БИТИ И ТВОЈ ДОМ

ЈЕР ЈЕ ЗА СТАРOСТ КАО И ЗА ДЕТИЊСТВО НЕОПХОДНА БЕЗБРИЖНОСТ

Пресељење у Старачки дом, може изазвати јак осећај немира. Живот у новом дому ће у многоме представљати непознаницу.

Неприлагођаватесе само новој средини, ви сада делите дом са много непознатих људи.
Овај приручник ће вам помоћи да се упознате са услугама у свом новом дому, особљем, и са свим оним што ваш нови дом нуди свом будућем кориснику.

Као пружаоцима услуга старијим особама, наша је обавеза да вам пружимо сву потребну помоћ како бисте могли да имате квалитетан живот и уживате у њему.

2

ЗАТО СМО МИ ТУ


 

 

ОПШТЕ     ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Геронтолошки центар Ниш се налази у улици Радних бригада 15. у Нишу, у непосредној близини Основне школе „Ћеле кула“ и Војне болнице у Нишу.

Смештајни капацитет је 286 корисника на сталном смештају и 6 у прихватној станици. Од тога највећи део смештајног капацитета је намењен особама којима је неопходна туђа нега и помоћ.

Запослени су распоређени по службама и то:

Служба социјалног рада

Служба здравствене заштите, неге и хигијене

Служба општих, правних и техничких послова

Служба економских, књиговоствено-финансијских послова, набавке и ускладиштења

Служба исхране

Служба ванинституционалне заштите.

 

У служби социјалног рада раде социјални радници, психолог и радни терапеути.

У служби здравствене заштите, неге и хигијене раде лекари, медицинске сестре - техничари, физиотерапеути, неговатељи, пегларке- праље, шивач, фризер и спремачице.

У служби општих, правних и техничких послова раде правници, административни радници, радници одржавања и портири.

У служби економских, књиговодствено- финансијских послова, набавке и ускладиштења раде шеф рачуноводства, аналитичар купаца, благајник, магационер и набављач.

У служби исхране раде кувари, сервири и помоћни радници у кухињи.

У служби ванинституционалне заштите раде нутрициониста, домаћица клуба, сервири и спремачица.

       

ДЕЛОКРУГ РАДА УСТАНОВЕ

 

Геронтолошки центар Ниш је установа социјалне заштите за збрињавање одраслих и старих. Почео је са радом првих месеци 1973. године најпре као Дом пензионера и инвалида рада.

Oд 1990. године проширује своју делатност и поред смештаја пружа и услуге ванинституционалне заштите и то Помоћ у кући – допремање оброка у стан корисника, Дневни боравак – Клуб за старе и Прихватну станицу и Прихватилиште.

Располажемо са два смештајна објекта, која су међусобно повезана, и пружају различит комфор становања. Од трокреветне собе са заједничким спратним купатилима до двокреветне гарсоњере са терасом.

Просторије за становање су прилагођене корисницима у зависности од степена подршке који им је потребан у задовољавању основних животних потреба.

У установи се пружа нега зависно од степена подршке који је потребан, као и целодневни надзор за дементне особе.

 

 

УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И НЕГЕ

 

СМЕШТАЈ

 

Корисницима су на располагању собе различитог комфора становања. У старом објекту постоје једнокреветне, двокреветне и трокреветне собе са спратним купатилима, заједничким чајним кухињама, трпезаријама и дневним боравцима на сваком спрату.

Usluge i smeštaj u gerontološkom centru Niš

Намештај у соби је у складу са важећим Правилником о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите ( „Службени гласник РС“, број 24/11).

Usluge i smeštaj u gerontološkom centru Niš

У новом објекту корисницима су на располагању двокреветне гарсоњере, са својим купатилом, чајном кухињом и највећи број са својом терасом.

На свакој етажи смештаја у новом објекту постоји трпезарија и заједнички дневни боравак.У приземљу се налази библиотека и издвојен простор радне тарапије.

Smeštaj u Gerontološki centar Niš

Постоји посебна сала за културне, верске и друге манифестације, фризерски салон, продавница, амбуланта и сала за физикалну терапију.

Корисницима је на располагању и двориште са око 6000 m2 уређене зелене површине.

Gerontološki centar Niš park za šetnju


 

 

СОЦИЈАЛНО ПСИХОЛОШКА ПОМОЋ И ПРАВНА ПОДРШКА

 

Активности усмерене ка очувању потенцијала корисника, реализују се у складу са могућностима корисника, капацитетима корисника, индивидуалним планом и ускладу са проценом потреба корисника и одређеним степеном подршке, а спроводе се кроз индивидуални, тимски стручни рад и рад са групама и то са следећим циљевима:

-        подршке у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу

-     обезбеђивање и пружање правне помоћи и подршке у складу са потребама Организовање радно-окупационих и едукативних активности које подстичу стицање нових знања и вештина

-        подршке у одржавању контакта са биолошком породицом и другим лицима значајним за корисника

-        развој вештина за препознавање и решавање проблема

-        корисника.

socijalna pomoć gerontološki centar niš

Сви корисници услуга имају право на:

-        потпуно коришћење својих личних, грађанских, правних и потрошачких права;

-        на квалитетну услугу у складу са својим потребама;

-        на све информације о свом здравственом стању као и лечењу које се може добити;

-        на опхођење са достојанством и поштовањем, на живот без дискриминације и угрожавања, без обавезе осећаја захвалности према онима који им пружају услуге неге и смештаја;

-        на своју приватност;

-        могућност да наставе да поштују своје културне и верске обичаје, бирају и одржавају друштвене и личне везе;

-        На жалбу унутар установе, као и надлежним органима

 

Корисници услуга преко Савета корисника могу да утичу на квалитет услуга које се пружају у установи, да изразе своје примедбе и жалбе, као и предлоге за унапређење постојећих услуга.

Узнемиравање и злоупотреба корисника, њихових сродника, запослених и других неће се толерисати у овој установи. Ми имамо обавезу да обезбедимо животни и радни простор без узнемиравања и злоупотребе.

Приликом израде индивидуалног плана услуга, стручни радници ће консултовати самог корисника, сроднике, и све који су важни за процену потребних услуга.

 

ИСХРАНА

 

Исхрана је под надзором нутриционисте, усклађена са здравственим стањем и потребама корисника.

Састоји се из три оброка, уз две ужине по потреби. Јеловник израђује Тим за исхрану корисника кога чини: руководилац службе исхране (нутрициониста), социјални радник, главна сестра, набављач, магационер и један представник корисника.

restoran gerontološki centar niš

На сваком спрату и поред сваке трпезарије је истакнут тренутно важећи јеловник.

Корисници могу своју исхрану да ускладе са са својим здравственим стањем, верском припадношћу или навикама.

gerontološki centar niš kuhinja


ФРИЗЕРСКО-БЕРБЕРСКЕ УСЛУГЕ

Зависно од здравственог стања корисника фризерско берберске услуге се пружају у соби корисника или фризерском салону.

Бријање корисника који то не могу сами, обезбеђује се два пута недељно.

Шишање једанпут месечно, минивал за кориснице два пута годишње.

frizerski salon u gerontološkom centru Niš


ПРАЊЕ И ПЕГЛАЊЕ ВЕША

 

По пријему веш корисника се маркира и обележава на име корисника .

Услуге прања и пеглања веша обављају се у вешерници.

У односу на одређени степен подршке потребан кориснику, веш односи сам или исти сакупљају и односе и враћају запослени.

Лично и постељно рубље и одећа корисника пере се према потреби а најмање једанпут у седам дана.


 

ПОМОЋ ПРИ СВАКОДНЕВНИМ ПОТРЕБАМА, КАО ШТО ЈЕ КУПАЊЕ, ОБЛАЧЕЊЕ, КРЕТАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА

pomoć u oblačenju gerontološki centar niš

Активности помоћи и подршке усмерене ка задовољавању основних потреба и осигурању безбедног и пријатног окружења корисника, и у складу са проценом потреба корисника обухватају:

 • Помоћ у облачењу и пресвлачењу
 • Помоћ при храњењу и обављању личне хигијене ( туширање и купање)
 • Помоћ при кретању
 • Помоћ при одржавању хигијене усне шупљине, ногу и ноктију
 • Помоћ при обављању физиолошких потреба
 • Помоћ при одржавању хигијене кревета и простора
 • Чишћење заједничких просторија, соба и припадајућих санитарних просторија
 • Помоћи приликом одржавања простора у којем бораве и старања о личним стварима
 • По потреби пратња корисника до потребних служби ван установе

ПОМОЋ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ

pomoć u rehabilitaciji GC Niš

Рехабилитација се обавља у сали за физикалну медицину и у собама корисника и спроводи се по налогу физијатра.

Подразумева следеће:

-кинезитерапију ( постављање у корективни положај, примена корективних и ортопедских помагала, вежбе на справама, утрљавање масти и гелова)

-електротерапију

-ултразвучну терапију

-магнетотерапију

- терапију биоптрон лампом

- терапију инфраруж лампом

- терапија топлим парафином

- хладна паковања

sprave za vežbu gerontološki centar niš


ПОМОЋ У ОСТВАРИВАЊУ И ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

 

У остваривању и пружању здравствених услуга учествују здравствени радници, у складу са услугама из домена примарне здравствене заштите.

zdravstvena nega gerontološkog centra niš

Од осталих услуга у вези са остваривањем права из здравствене заштите, корисницима се врши набавка лекова који се налазе на важећој листи лекова Фонда здравствене заштите за чију набавку није потребна никаква партиципација, као и пратња корисника до здравствених установа у којима је потребно да остваре неку услугу из домена здравствене заштите.

gerontološki centar niš lekar

ЛЕПО ЈЕ БИТИ МЛАД АЛИ

НИЈЕ МАЛИ УСПЕХ НИ ОСТАРИТИ

                                             Душко Радовић


КУЋНИ РЕД

 

                            

Корисници настоје да међусобно развијају пријатељске односе, да једни другима, кад год су у могућности, пруже потребну пажњу и помоћ.

Корисници су дужни да се међусобно односе другарски и са поштовањем, да своје навике и понашања ускладе са интересима, потребама, осећањима и жељама осталих корисника.

У циљу очувања реда и мира у установи забрањује се следеће:

 • Узнемиравање корисника у време дневног ( од 15.00 - 17.00 ) и ноћног одмора ( од 22.00- 06.00)
 • Изношење хране, посуђа и инвентара из трпезарија
 • Држање, довођење и храњење животиња унутар установе
 • Пљување по поду, или у саксије са цвечем или слично
 • Бацање отпадака и намирница у тоалетне шоље и двориште установе
 • Галама, свађа и физичко разрачунавање у установи
 • Уношење и конзумирање алкохола које доводи до психосоцијалнев дисфункционалности, ремећења реда и мира, агресије и слично
 • Уношење и држање ватреног и хладног оружја
 • Понашање ван установе које нарушава углед Геронтолошког центра Ниш;

Праћење ТВ програма у заједничким просторијама дозвољено је до 22.00 сати.

Улазна врата установе се закључавају у 22.00 сата. 

 Корисници могу да се задрже ван установе после овог времена уз претходно јављање социјалном раднику или дежурној медицинској сестри.

Посете корисницима су дозвољене сваки дан од 09.00 до 20.00 сати.

Посетиоци су дужни да раднику на портирници дају на увид личну карту или други веродостојан документ са сликом и информацију коме долазе у посету.

 

Забрањују  се посете установи услед деловања више силе ( елементарне непогоде,в епидемије и др.), видно алкохолисаним особама и особама под видљивим утицајем психоактивних супстанци, особама са израженом вербалном и физичком агресијом као и свакој особи која показује намеру нелегалног, неовлашћеног, некомпетентног и неорганизованог хуманог рада унутар установе, као и лицима која су непристојно обучена;

За собни инвентар корисници су лично одговорни.

Уколико се утврди намерно отуђење или уништавање инвентара, опреме или уређаја установе, Комисија за попис ће установити висину штете коју корисниик мора надокнадити.

Оброци се припремају у кухињи и сервирају у трпезаријама, а у собама у слушајевима медицинске оправданости.

Сервирање оброка врши се :

-       доручак од    7.30 – 8.30

-       ручак од      12.30 – 13.30

-       вечера од     18.00 – 19.30

Из хигијенских и сигурносних разлога у собама се не смеју чувати лако кварљиве намирнице, ни користити електрична кувала, грејалице, пегле и други електрични апарати.

Корисницима није дозвољена припрема и кување јела по чајним кухињама, осим кувања чаја, млека и кафе.

Корисницима није дозвољено бушење зидова, намештаја, било какве поправке и преправке у просторијама које користе.

Корисници су обавезни да настале кварове пријаве социјалном раднику или било ком раднику установе.

Корисници су дужни да воде рачуна о рационалном утрошку воде и електричне енергије.

Лични веш корисника се означава, пере и пегла у вешерници установе.

Лично и постељно рубље се пере и пегла према потреби а најмање једном недељно.

За кориснике са I  и II степеном подрше пере се и пегла свакодневно.

Собе у којима живе корисници и припадајуће санитарне просторије чисте се свакодневно.

Непоштовање правила понашања и обавеза које проистичу из одредба овог Правилника (претерана употреба алкохола, опијање, недолично понашање и агресивност, подгревање и стварање лоших међуљудских односа и сл.) било да је то последица свесног или измењеног психичког стања разматра Комисија за пријем, премештај и отпуст корисника и доноси конкретне закључке и предлоге мера.

Корисник, старатељ или сродник може своје примедбе, предлоге и похвале које се односе на пружање услуга и понашање радника изнети усмено, убацити у сандуче које је намењено у те сврхе или предати писаним путем.

Радници су дужни да у контактима са корисницима искажу своје поштовање према личности корисника, да у опхођењу са корисницима испоље висок степен професионалности, стрпљивости, тактичности и пажње и да на нјбољи начин пруже одговарајућу услугу и задовоље одређени захтев, односно исказану потребу корисника.

 

 

 


РАДНО-ОКУПАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ

 

Све активности везане за пријем и боравак корисника у дому се планирају и реализују кроз тим окупљен око радних терапеута. Циљ је максимално учешће самих корисника кроз следеће активности:

 

окупљање и дружење - свакодневно

едукативно- информативне: коришћење постојеће библиотеке, праћење ТВ програма и видео записа, праћење дневне и остале штампе, слушање музике

културно - забавне: музичке и песничке вечери, приредбе са пригодним садржајем, прослава личних и заједничких јубилеја и празника, заједничке прославе рођендана корисника,

једнодневни излети: одлазак у природу, обилазак манастира, дружење са корисницима из других установа,

društvene igre, gc niš

духовне: литургија и причешће корисника за време великих постова у сарадњи са црквом и свештенством, музички програм црквених хорова и солиста радно- окупационе активностикорисника са првим и другим степеном подршке:идентификација, цртање, бојење, сечење апликација од папира, рад са тестом, играње појединих друштвених игара, слагање слагалица, слагање слова, слагање телесне шеме и вежбе самопослуживања и старања о себи.

 

Своја интересовања, склоности и афинитете корисници ће моћи да реализују кроз рад следећих секција:

-   музичка секција (певање, свирање на музичким инструментима)

-   рецитаторска секција

-   драмска секција

-  секција за израду сувенира израда разних сувенирa, израда ускршњих аранжмана и бојење ускршњих јаја, прављење новогодишњих украса и честитки и рад са украсним папиром

društvene igre i sekcije u gerontološkom centru NIŠ

-        литерална секција писање прозе и поезије

-        шаховска секција

-        секција за обрадуповрћа

-        секција за друштвене игре домине, не љути се човече, пикадо, томбола, лопте, плочице, алке, карте, слагалице као и боравак и шетња парком

-        секција за уређење животног простора

-        секција за набавку за потребе корисника

sekcija za zabavu u gc niš


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

 

Правила понашања запослених регулисана су Правилником о забрањеним поступањима запослених у социјалној заштити (објављен у „Службеном гласнику РС“ бр. 8/2012) и Правилником о радној дисциплини и понашању запослених у току рада Геронтолошког центра Ниш.

Запослени је дужан да се према корисницима, њиховим сродницима, гостима, посетиоцима и другим запосленима понаша професионално, коректно и са дужним поштовањем.

Да својим понашањем на радном месту или ван Установе чува углед корисника, запослених и саме Установе.

Запослени има обавезу да својим радом и укупним понашањем доприноси развијању позитивне атмосфере у Установи.

 


СВАКО ДОБА ИМА СВОЈЕ ПРОЛЕЋЕ

СВАКО ДОБА ИМА СВОЈЕ ПРОЛЕЋЕ

 

       

 

Претрага

Прогноза времена


Temperatura: °C
Subjektivni osećaj: °C
Vlažnost vazduha: %
Vazdušni ptitisak: mB
Vetar: Zapadni
Jačina vetra: km/h
Izlazak sunca:
Zalazak sunca:

Ko je online?

Ukupno na vezi:

1

Na vezi u poslednja 24h:

87